ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปี2564 วันที่ 27 ส.ค. 2564 นำเสนองานวิจัย การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
ชื่ออาจารย์ : นายรชตะ ขาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2564,15:29  อ่าน 325 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-3 ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับเขต)
ชื่ออาจารย์ : นางภาวิณี เชื้อคำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,16:22  อ่าน 371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับเขต)
ชื่ออาจารย์ : นางภาวิณี เชื้อคำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,16:19  อ่าน 340 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับภาค)
ชื่ออาจารย์ : นางภาวิณี เชื้อคำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,16:17  อ่าน 401 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียนรูู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม / ปฏิบัติจริง
ชื่ออาจารย์ : นายพรเพชร พรเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,10:29  อ่าน 382 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียนรูู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม / ปฏิบัติจริง
ชื่ออาจารย์ : นายพรเพชร พรเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,10:29  อ่าน 367 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียนรูู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม / ปฏิบัติจริง
ชื่ออาจารย์ : นายพรเพชร พรเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,10:28  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียนรูู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม / ปฏิบัติจริง
ชื่ออาจารย์ : นายพรเพชร พรเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,10:27  อ่าน 351 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2564- โล่รางวัลครูดีในดวงใจ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายรชตะ ขาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2564,07:20  อ่าน 571 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีเด่นตามรอยครูผู้มีอุดมการณ์ " ประเภท ครูผู้สอน ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : ธารวดี ทักขนนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,18:39  อ่าน 438 ครั้ง
รายละเอียด..