ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปี 2564- โล่รางวัลครูดีในดวงใจ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายรชตะ ขาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2564,07:20  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีเด่นตามรอยครูผู้มีอุดมการณ์ " ประเภท ครูผู้สอน ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : ธารวดี ทักขนนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,18:39  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2559 -รางวัลเหรียญทองกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายรชตะ ขาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2564,22:43  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี2560 -รางวัลครูส่งเสริมการอ่านดีเด่นระดับประเทศ จากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ชื่ออาจารย์ : นายรชตะ ขาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,14:33  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี2560 -รางวัลชนะเลิศระดับประเทศคลิปวีดีโอแนะนำหนังสือในดวงใจ จากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ชื่ออาจารย์ : นายรชตะ ขาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,14:26  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี2561 -รางวัลคุณครูต้นแบบส่งเสริม การอ่านในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่19 จากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ชื่ออาจารย์ : นายรชตะ ขาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,14:25  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี2561 - รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั
ชื่ออาจารย์ : นายรชตะ ขาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,14:24  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2562 -รางวัลผลงานวิจัยคุรุสภา ระดับชมเชย ประจำปี2562 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายรชตะ ขาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,14:22  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2562 -รางวัลเหรียญทองกิจกรรม เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายรชตะ ขาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,14:20  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2562 -รางวัลเหรียญทองกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายรชตะ ขาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,14:19  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..