กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพินีนันท์ นิตยวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0833380289
อีเมล์ : 0289@gmail.com

นายอัมพล ชาสงวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0898435157
อีเมล์ : Bpk2561@gmail.com

นายวุฒิชัย วงษ์นารี

นางสาวณัฐริกา ภูสะตัง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0857594739
อีเมล์ : nadtariga.p1996@gmail.com

นายกายวุธ กิตติ์ศิลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0628982772
อีเมล์ : -