ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สอบปลายภาค
ชุดนักเรียน
07 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 สอบวัดผลปลายภาค
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
27 มี.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64 สอบ O-Net ม.6
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ O-Net ม.3
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
11 ก.พ. 64 ถึง 21 ก.พ. 64 กิจกรรมทัศนศึกษา
ชุดพละ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
03 ก.พ. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 สอบวัดผลกลางภาค
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
07 ม.ค. 64 ถึง 09 ม.ค. 64 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ชุดกิจกรรม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
30 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
22 ธ.ค. 63 ถึง 24 ธ.ค. 63 กีฬาสีภายใน
ชุดกีฬา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม