กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกิตติชัย กินานิกร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายคมกฤษดา ชัยมงคล
ครู

นายวรายุทธ์ ช่างถม
ครูอัตราจ้าง

นายนิวัฒน์ ฝอยจันทร์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0829959743
อีเมล์ : niwat010@gmail.com