ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรชตะ ขาวดี ในการนำเสนอผลงานการวิจัย เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RACHATA Model ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยท
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรชตะ ขาวดี ในการนำเสนอผลงานการวิจัย เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RACHATA Model ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น
.
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,08:58   อ่าน 27 ครั้ง