ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2565 และคุณครูกายวุธ /คุณครูวรรณิภา และสมาชิกยุวกาชาดรับเกียรติบัตรเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียร
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2565 และคุณครูกายวุธ /คุณครูวรรณิภา และสมาชิกยุวกาชาดรับเกียรติบัตรเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ????????????
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565,16:06   อ่าน 92 ครั้ง