ภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ท่านเกียรติภูมิ แสงศศิธร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีพร้อมคณะ ดังนี้ นายบุญปรีดา ธรรมานุรักษ์ นายสุบิน ศิริเวชพงศ์กุล นายสมเกียรติ เบญจสุพัฒนนันท์ ว่าที่ร้อยโทวิชัย กุลวุฒิวิลาศ นายศิริศวร์ เอี๊ยเจริญ และนายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย เดิ
วันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ท่านเกียรติภูมิ แสงศศิธร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีพร้อมคณะ ดังนี้
นายบุญปรีดา ธรรมานุรักษ์ นายสุบิน ศิริเวชพงศ์กุล นายสมเกียรติ เบญจสุพัฒนนันท์ ว่าที่ร้อยโทวิชัย กุลวุฒิวิลาศ นายศิริศวร์ เอี๊ยเจริญ และนายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย เดินทางมามอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีแก่โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม และขอขอบพระคุณรองผู้อำนวยการศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้ ซึ่งท่านเกียรติภูมิ แสงศศิธรได้ร่วมบรรเลงบทเพลงและให้ขวัญกำลังใจแก่ลูกๆนักเรียนบ้านแพงพิทยาคม ในการนี้ คุณครูอัมพล ชาสงวน คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้มอบเครื่องดนตรีพิณแด่ท่านเกียรติภูมิ แสงศศิธร เพื่อเป็นสิ่งของที่ระลึกจากชาวบ้านแพงพิทยาคมด้วย 

ลิ้งค์ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1NGi5ti_gfKNtajqgEs9i85_md2q2XWMe?usp=sharing
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,21:14   อ่าน 153 ครั้ง