ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ได้จัดประชุมอบรม ครูและบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน โดยใช้โปรแกรมร่วมกับโปรแกรม To School โดยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
ลิ้งค์ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1-1H8lcrHqvM_o0ihf8MlkVIo8JOdeWat
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,17:15   อ่าน 35 ครั้ง