ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เป็นสนามสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การสอบเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เป็นสนามสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยท่านผู้อำนวยการสนั่น เมตุลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ เป็นหัวหน้าสนามสอบ การจัดสอบครั้งนี้ มีนักเรียนเดินทางมาสอบที่โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมจำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม โรงเรียนพะทายพิทยาคม โรงเรียนหนองซนพิทยาคม และโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม การสอบเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2565,16:58   อ่าน 84 ครั้ง