ภาพกิจกรรม
รับมอบหมายจาก ท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ได้รับมอบหมายจาก ท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน
 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช      บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๒ และมีโรงเรียนทั้งหมด ๑๓๑ 
โรงเรียนเข้ารับหนังสือสารานุกรม ฯ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
เป็นประธานในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2564,10:57   อ่าน 24 ครั้ง