ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแพง สาธารณสุขอำเภอบ้านแพง อำเภอบ้านแพง เพื่อหาแนวทางการจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรคท้องที่ สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด Local Quarantine(LQ) ณ ห้องประชุมตาดขาม โรง
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,15:47   อ่าน 25 ครั้ง