ภาพกิจกรรม
การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตําแหน่งครูผู้ช่วย
การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตําแหน่งครูผู้ช่วย คุณครู 3 ท่าน คือ คุณครูดาริน คาดสนิท คุณครูรุจิราวรรณ จันสว่าง และคุณครูวิจิตตรา โคตะ
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,16:09   อ่าน 20 ครั้ง