ภาพกิจกรรม
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ในวันที่ 7 เมษายน 2564 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,15:44   อ่าน 29 ครั้ง