ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งครูย้าย 2 ท่าน และเลี้ยงรับครูใหม่ 1 ท่าน
จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งครูย้าย คือ นายสุรเชษฐ์ เครือเนตร และนายคมกฤษณ์ วิเศษอุด และเลี้ยงรับครูใหม่ คือ นางสาวรัตนาภรณ์ จันบง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,20:37   อ่าน 32 ครั้ง