ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ในวันนี้เวลา 13.00-16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,16:04   อ่าน 16 ครั้ง