ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามคำสั่งโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.17 KB 73309
แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 977.55 KB 73305
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.92 KB 73306
ขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 439.2 KB 73304
ขออนุญาต​ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.37 KB 73310
ขอออกนอกโรงเรียน​ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.29 KB 73308
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.83 KB 73311