ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านแพง
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านแพง
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านแพง
ตั้งอยู่ที่ รร.บ้านแพงพิทยาคม อาคาร 1 ค่ะ