ศูยน์การเรียนรู้ตำบลหนองแวง
ศูยน์การเรียนรู้ตำบลหนองแวง
ศูยน์การเรียนรู้ตำบลหนองแวง
สถานที่ตั้ง อยู่ที่บ้านเลขที่ 140 หมู่ 8 
บ้านดอนกลาง ตำบลหนองแวง  
นายพรหมประธาน คนเพียร (รองต่าย) 
ตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
☎0847142533
ครูผู้ประสาน  ครูทินกรณ์  วรกา พร้อมคณะ
☎0895739988