ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโพนทอง
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโพนทอง
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโพนทอง
สถานที่ตั้ง ม.8 บ้านโพนทอง ต.โพนทอง  
ขี่เข้ามาในหมู่บ้าน ซอยแรกฝั่งขวามือตรงร้านหมูกระทะ เลี้ยวและตรงมาเรื่อยๆผ่านร้านค้าหนึ่งร้าน บ้านจะอยู่ตรงสามแยกพอดี 
เจ้าของสถานที่ตั้งศูนย์ นางสาวสุจิตรา เจนวิถี
☎0654407225
ครูผู้ประสาน ครูอาทิตย์  โพธิ์ศรี พร้อมคณะ
☎0872445085