ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนางัว
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนางัว
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนางัว
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้านนางัว 
หมู่ 3 ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 
นายอิทธิพล ไชยดูวงค์ 
☎ 0810849753 
ครูผู้ประสาน ครูศักดิ์สิทธิ์   กุณรักษ์ พร้อมคณะ
☎ 0899425946