ศูนย์ตำบลดงบัง
ศูนย์ตำบลดงบัง
ศูนย์ตำบลดงบัง
ร้านธนกร หรือร้านสมหมายจักรยาน 
ติดถนนหลัก เส้นดงบัง-เหล่าหลวง มุมแยกที่ 3 ฝั่งขวามือ
เลขที่ 182 หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง ตำบลดงบัง 
นางสาวพรวิมล กลิ่นศรีสุข  ☎️  085-3210259