ศูนย์ตำบลท่าดอกคำ
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าดอกคำ
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าดอกคำ
”บ้าน *อสม. ท่าดอกคำ*
บ้านเลขที่240 หมู่9 บ.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ครูผู้ประสาน ครูสมศักดิ์ เคี่ยงคำผง
☎️ 0981121229