คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ขั้นตอนการดำเนินงานธุรการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.33 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.59 KB
Adobe Acrobat Document ปฏิทินปฏิบัติการเรียนการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.56 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 563.24 KB
Adobe Acrobat Document รูปแบบการจัดการเรียนการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.98 KB