ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการนำเสนอ แอปปลิเคชั่นเพื่อการศึกษา We Learn และเรื่องซิมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
 วันนี้ วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการนำเสนอ แอปปลิเคชั่นเพื่อการศึกษา We Learn และเรื่องซิมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา จากตัวแทนจำหน่าย True  ขอมอบหมายครูและบุคลากรฝ่ายวิชาการ 3 ท่านและตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 ท่าน รับฟังการนำเสนอ ที่ห้องประชุมตาดขาม เพื่อนำไปขยายผล และใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
                 ผอ.ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2564,08:52   อ่าน 15 ครั้ง