ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 295) 01 ธ.ค. 65
ภาพบรรยากาศการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม (อ่าน 331) 23 พ.ย. 65
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมยินดีต้อนรับ นางสาวศศิธร หัสดี กลุ่มวิชา ภาษาจีน เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 411) 20 ต.ค. 65
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรสจรินทร์ รุ่งเรือง และนางสาวภัทรียา หอมขจร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู (อ่าน 343) 18 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (อ่าน 400) 17 ต.ค. 65
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ขอแสดงความยินดีกับ นายรชตะ ขาวดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 424) 15 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดี ครูทศพล ศรีสาระ ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค "กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ของครู" การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ (อ่าน 443) 30 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดี "ครูรชตะ ขาวดี" ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้าน "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน" กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 460) 24 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครู (อ่าน 494) 19 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (อ่าน 449) 18 ส.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 495) 15 ส.ค. 65
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 606) 11 ส.ค. 65
ขอเชิญผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 (อ่าน 63) 05 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ การเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 399) 05 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณครูรชตะ ขาวดี ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 413) 27 ก.ค. 65
รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 389) 19 ก.ค. 65
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 98) 20 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (อ่าน 453) 13 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรชตะ ขาวดี ในการนำเสนอผลงานการวิจัย เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RACHATA Model ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยท (อ่าน 469) 04 มิ.ย. 65
(อ่าน 277) 02 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับครูกีรติ ไกรพินิจ และครูพัชริยา ฤทธิโคตร (อ่าน 427) 31 พ.ค. 65
ขอเชิญผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 81) 03 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (อ่าน 503) 06 เม.ย. 65
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 625) 04 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 842) 01 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 901) 31 ม.ค. 65
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ในโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (อ่าน 1303) 29 ม.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 1617) 27 ม.ค. 65
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 764) 18 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) เพิ่มเติม 2 (อ่าน 850) 14 ม.ค. 65
ประกาศหยุดเรียนแบบ on-site ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565 (อ่าน 1511) 03 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 636) 29 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 600) 26 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 921) 18 ต.ค. 64
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2564 (อ่าน 593) 05 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เอกสาร บทความและคลิปวีดีโอประกอบการเสวนาออนไลน์ “ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้” (อ่าน 573) 05 ต.ค. 64
๒๘ กันยายน วันเคารพธงชาติไทย (อ่าน 616) 28 ก.ย. 64
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุตสาห์ ผอ.ร.ร.บ้านข่าพิทยาคม ,นายวิชญ์ภาส สว่างใจ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา และ นายศักดิ์สิทธ์ ก (อ่าน 554) 28 ก.ย. 64
บรรยากาศงานวันวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ปีการศึกษา2564 (อ่าน 555) 21 ก.ย. 64
EDUCA Online Festival 2021 เปิดลงทะเบียนแล้ว งานเทศกาลมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 14 แนวคิดหลัก Social Emotional Learning (SEL) เรียนรู้...อารมณ์...สังคม ร่วมพัฒนา “ทักษะชีวิต (Life Skills) ด้วยการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม จัดในวันที่ 18 (อ่าน 583) 18 ก.ย. 64
โครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 11 ปีการศึกษา 2564 สมัครและส่ง 15 ก.ย.-31 ต.ค.64 นี้ (อ่าน 528) 17 ก.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมมีกำหนดจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา2564 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ในวันที่21กันยายน2564 (อ่าน 442) 11 ก.ย. 64
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการนำเสนอ แอปปลิเคชั่นเพื่อการศึกษา We Learn และเรื่องซิมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (อ่าน 437) 08 ก.ย. 64
#คุณครูอย่าลืมลงทะเบียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 18 เรื่อง เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม วันนี้ - 30 กันยายน 2564 #ไม่จำกัดจำนวนผู้ลง (อ่าน 442) 08 ก.ย. 64
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการนำเสนอ แอปปลิเคชั่นเพื่อการศึกษา We Learn (อ่าน 412) 08 ก.ย. 64
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการนำเสนอ แอปปลิเคชั่นเพื่อการศึกษา We Learn (อ่าน 434) 08 ก.ย. 64
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการนำเสนอ แอปปลิเคชั่นเพื่อการศึกษา We Learn (อ่าน 441) 08 ก.ย. 64
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการนำเสนอ แอปปลิเคชั่นเพื่อการศึกษา We Learn (อ่าน 430) 08 ก.ย. 64
คุณครูนภัสสร ชะปูแสน ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ครูผู้มีจิตอาสาผู้ประสานงานช่วยเหลือนักเรียนยากจน เพื่อช่วยสร้างห้องน้ำและต่อเติมบ้านพักเพื่อเป็นที่อยูาอาศัยของเด็กหญิงอภิญญารัตน์ จู่มา นักเรัยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4 (อ่าน 459) 05 ก.ย. 64
คุณครูนภัสสร ชะปูแสน ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ครูผู้มีจิตอาสาผู้ประสานงานช่วยเหลือนักเรียนยากจน เพื่อช่วยสร้างห้องน้ำและต่อเติมบ้านพักเพื่อเป็นที่อยูาอาศัยของเด็กหญิงอภิญญารัตน์ จู่มา นักเรัยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4 (อ่าน 461) 05 ก.ย. 64