ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) (อ่าน 35) 08 ก.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 25) 02 ก.ค. 64
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมร่วมสักการะและรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ (อ่าน 772) 01 ก.ค. 64
เผยแพร่ผลงานวิจัย ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 และผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16 (อ่าน 70) 26 มิ.ย. 64
ร่วมสักการะและรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 342) 25 มิ.ย. 64
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 51) 24 มิ.ย. 64
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 47) 21 มิ.ย. 64
การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด -๑๙ ) (อ่าน 216) 18 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ประจำปี 2564 (อ่าน 173) 16 มิ.ย. 64
รายงานตัวและมอบตัวออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 204) 28 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองจากการป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (อ่าน 99) 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 101) 11 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 111) 07 พ.ค. 64
แจ้งเลื่อนการรับหลักฐานทางการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 133) 19 เม.ย. 64
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 471) 01 เม.ย. 64
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 116) 28 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม (อ่าน 152) 22 ก.พ. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (อ่าน 155) 22 ก.พ. 64
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (อ่าน 481) 20 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายการดำเนินงานโครงการ 5 ส ในโรงเรียน (อ่าน 157) 29 ม.ค. 64
ขอแสดงความยินดี ผู้บริหาร คณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 209) 16 ม.ค. 64
แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนป้องกัน covid 19 (อ่าน 213) 13 ม.ค. 64
แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 191) 03 ม.ค. 64
ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 240) 26 พ.ย. 63
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 208) 01 พ.ย. 63